Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Cảm biến tiệm cận Riken Keiki RS−223H/ RS−233H/ RS−833H/ RS−833H−Z RS−841H/ RS−843H/ RS−846H/ RS−847H/ RS−853H/ RS−863H/ RS−895H/ RS−903H

Mã sản phẩm: RS-223H/ RS-233H/ RS-833H/ RS-833H-Z RS-841H/ RS-843H/ RS-846H/ RS-847H/ RS-853H/ RS-863H/ RS-895H/ RS-903H
Tình trạng: Mới 100%

Liên hệ
Liên hệ
Model External Dimensions Model used Features
RS−223H RS−223H(145kb) RM-2305/RM-2505
RM-7302/RM-7304
RM-2412/RM-2414
Micro/wire length 500 mm
RS−233H RS−233H(148kb) Large/wire length 500 mm
RS−833H RS−833H(148kb) RM-6302 (Overseas only)
RM-1310
RM-2305/RM-2505
RM-7302/RM-7304
RM-2412/RM-2414
Standard type/Line length 100 mm
*Product accessories
RS−833H−Z RS−833H-Z(104kb) RS-833H Same shape/Cable diameter Φ5.3
RS−841H RS−841H(86kb) RM-2305/RM-2505
RM-7302/RM-7304
RM-2412/RM-2414
L type/without cable
RS−843H RS−843H(147kb) Thin/wire length 500 mm
RS−846H RS−846H(148kb) Thin/wire length 130mm
RS−847H RS−847H(86kb) L type/without cable/Thin
RS−853H RS−853H(106kb) Round/wire length 500 mm
RS−863H RS−863H(85kb) Embedding type
RS−895H RS−895H(85kb) Without cable
RS−903H RS−903H(104kb) Small and Thin/wire length 200mm

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top