Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

OIL GAUGE KYOWA KC-0, KC-0A, KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-4A, KC-5, KC-0, KD-0A, KD-1, KD-2, KD-3, KD-4, KD-4A, KD-5

Mã sản phẩm: KC-0, KC-0A, KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-4A, KC-5, KC-0, KD-0A, KD-1, KD-2, KD-3, KD-4, KD-4A, KD-5
Tình trạng:

OIL GAUGE KYOWA KC-0, KC-0A, KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-4A, KC-5, KC-0, KD-0A, KD-1, KD-2, KD-3, KD-4, KD-4A, KD-5

Liên hệ
Liên hệ
Một loại thước đo dầu kiểu truyền động tròn tiêu chuẩn.
● Loại KC của Hinomaru (loại KCM) và loại dòng H, L
Có một loại KD (KDM type).
● Loại KC (loại KD) là kích thước inch, loại KCM (loại KDM)
Là kích thước milimet.

タイプCタイプA
CÁC MODEL: 
KYOWA KC-0, KC-0A, KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-4A, KC-5, KC-0, KD-0A, KD-1, KD-2, KD-3, KD-4, KD-4A, KD-5
KYOWA KCM-20, KCM-25, KCM-30, KCM-35, KCM-40, KCM-50, KCM-60, KDM-20, KDM-20, KDM-25, KDM-30, KDM-35, KDM-40, KDM-50

	寸法表

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top