Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Tay cân lực loại cài đặt trực tiếp Tone T3MN20H, T3MN25H, T3MN50H, T4MN50H, T3MN100H, T4MN100H, T4MN140H, T4MN200H, T4MN300H, T6MN300H

Mã sản phẩm: T3MN20H, T3MN25H, T3MN50H, T4MN50H, T3MN100H, T4MN100H, T4MN140H, T4MN200H, T4MN300H, T6MN300H
Tình trạng:

Tay cân lực loại cài đặt trực tiếp Tone T3MN20H, T3MN25H, T3MN50H, T4MN50H, T3MN100H, T4MN100H, T4MN140H, T4MN200H, T4MN300H, T6MN300H

Liên hệ
Liên hệ
製品番号 差込角dr.(mm) 下限トルク能力(N・m) 上限トルク能力(N・m) 最大トルク時の手力(N) ケース寸法(mm)w ケース寸法(mm)d ケース寸法(mm)h 寸法(mm)B 寸法(mm)H 寸法(mm)L 寸法(mm)T 1目盛(N・m) 表示単位 (参考)適応ボルト普通 (参考)適応ボルト高力 梱包入数(通常) 質量(g) メーカー希望小売価格
T3MN20H 9.5 4 20 110 355 97 75 24.0 21.4 253 10.4 0.2 N・m M6〜M8 M5〜M6 1 300 \30,100
T3MN25H 9.5 5 25 138 355 97 75 24.0 21.4 253 10.4 0.2 N・m M6〜M8 M5〜M6 1 300 \30,100
T3MN50H 9.5 10 50 227 355 97 75 36.0 26.3 303 10.4 0.5 N・m M10 M8 1 520 \31,580
T4MN50H 12.7 10 50 227 355 97 75 36.0 30.0 303 14.0 0.5 N・m M10 M8 1 550 \31,580
T3MN100H 9.5 20 100 335 505 97 75 36.0 26.3 387 10.4 1 N・m M12〜M14 M10 1 750 \32,670
T4MN100H 12.7 20 100 335 505 97 75 36.0 30.0 387 14.0 1 N・m M12〜M14 M10 1 770 \32,670
T4MN140H 12.7 30 140 388 505 97 75 36.0 30.0 450 14.0 1 N・m M14 M10〜M12 1 820 \38,700
T4MN200H 12.7 40 200 474 765 97 75 45.2 34.0 526 17.8 2 N・m M14〜M16 M12 1 1330 \39,990
T4MN300H 12.7 40 300 491 765 97 75 45.2 34.0 716 17.8 2 N・m M16〜M20 M12〜M14 1 1840 \54,690
T6MN300H 19.0 40 300 491 765 97 75 45.2 40.5 716 17.8 2 N・m M16〜M20 M12〜M14 1 1850 \54,690

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top