Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Tay cân lực Tone T3MN20SH, T3MN25SH, T3MN50SH, T4MN50SH, T3MN100SH, T4MN100SH, T4MN140SH, T4MN200SH, T4MN300SH, T6MN300SH

Mã sản phẩm: T3MN20SH, T3MN25SH, T3MN50SH, T4MN50SH, T3MN100SH, T4MN100SH, T4MN140SH, T4MN200SH, T4MN300SH, T6MN300SH
Tình trạng:

Tay cân lực Tone T3MN20SH, T3MN25SH, T3MN50SH, T4MN50SH, T3MN100SH, T4MN100SH, T4MN140SH, T4MN200SH, T4MN300SH, T6MN300SH

Liên hệ
Liên hệ
model: Tone T3MN20SH, T3MN25SH, T3MN50SH, T4MN50SH, T3MN100SH, T4MN100SH, T4MN140SH, T4MN200SH, T4MN300SH, T6MN300SH

仕様

製品番号 差込角dr.(mm) 下限トルク能力(N・m) 上限トルク能力(N・m) メーカー希望小売価格
T3MN20SH 9.5 4 20 \30,100
T3MN25SH 9.5 5 25 \30,100
T3MN50SH 9.5 10 50 \31,580
T4MN50SH 12.7 10 50 \31,580
T3MN100SH 9.5 20 100 \32,670
T4MN100SH 12.7 20 100 \32,670
T4MN140SH 12.7 30 140 \38,700
T4MN200SH 12.7 40 200 \39,990
T4MN300SH 12.7 40 300 \54,690
T6MN300SH 19.0 40 300 \54,690

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top