Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Tay cân lực Tone T3MN20SWH, T3MN25SWH, T3MN50SWH, T4MN50SWH, T3MN100SWH, T4MN100SWH, T4MN140SWH, T4MN200SWH, T4MN300SWH, T6MN300SWH

Mã sản phẩm: T3MN20SWH, T3MN25SWH, T3MN50SWH, T4MN50SWH, T3MN100SWH, T4MN100SWH, T4MN140SWH, T4MN200SWH, T4MN300SWH, T6MN300SWH
Tình trạng:

Tay cân lực Tone T3MN20SWH, T3MN25SWH, T3MN50SWH, T4MN50SWH, T3MN100SWH, T4MN100SWH, T4MN140SWH, T4MN200SWH, T4MN300SWH, T6MN300SWH

Liên hệ
Liên hệ

仕様

製品番号 差込角dr.(mm) 下限トルク能力(N・m) 上限トルク能力(N・m) メーカー希望小売価格
T3MN20SWH 9.5 4 20 \38,100
T3MN25SWH 9.5 5 25 \38,100
T3MN50SWH 9.5 10 50 \39,580
T4MN50SWH 12.7 10 50 \39,580
T3MN100SWH 9.5 20 100 \40,670
T4MN100SWH 12.7 20 100 \40,670
T4MN140SWH 12.7 30 140 \46,700
T4MN200SWH 12.7 40 200 \47,990
T4MN300SWH 12.7 40 300 \62,690
T6MN300SWH 19.0 40 300 \62,690

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top