Hotline 24/7: (84 - 24) 3871 2928 / 3266 5226
Việt Nam English

PVC PIPE

Mã sản phẩm:
Tình trạng: Có hàng

Liên hệ
Liên hệ

Features

Unplasticized Polyviny Chloride Pipes
ORDINARY PVC PIPE (VP) JIS K6741 THIN-WALLED PVC PIPE (VU) JIS K6741


Bình luận facebook
Bình luận Form
go top