Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Cảm biến quang Omron E3JM-10M4T-NN

Mã sản phẩm: E3JM-10M4T-NN
Tình trạng: Mới 100%

Cảm biến quang Omron E3JM-10M4T-NN

Liên hệ
Liên hệ

Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Terminal block models, Infrared LED (950 nm), Timer function

Omron E3JM

Model Number Description
E3JM-10M4-G-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Terminal block models, Infrared LED (950 nm)
E3JM-10M4-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Terminal block models, Infrared LED (950 nm)
E3JM-10M4T-G-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Terminal block models, Infrared LED (950 nm), Timer function
E3JM-10M4T-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Terminal block models, Infrared LED (950 nm), Timer function
E3JM-10S4-G-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, DC No-contact output, Terminal block models, Infrared LED (950 nm)
E3JM-10S4-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, DC No-contact output, Terminal block models, Infrared LED (950 nm)
E3JM-10S4T-G-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, DC No-contact output, Terminal block models, Infrared LED (950 nm), Timer function
E3JM-10S4T-NN Through-beam type, Sensing distance 10 m, Light-ON/Dark-ON selectable, DC No-contact output, Terminal block models, Infrared LED (950 nm), Timer function
E3JM-DS70M4 Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 200 x 200 mm: 700 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Terminal block models, Infrared LED (950 nm)
E3JM-DS70M4-G Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 200 x 200 mm: 700 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Terminal block models, Infrared LED (950 nm)
 

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top