Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Cảm biến quang Omron E3ZM-T83 5M (thu phát)

Mã sản phẩm: E3ZM-T83 5M
Tình trạng:

Cảm biến quang Omron E3ZM-T83 5M (thu phát)

Liên hệ
Liên hệ

Through-beam type, Sensing distance 0.8 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (5 m), Infrared LED (870 nm)

Omron E3ZM

Bảng hướng dẫn lựa chọn Cảm biến quang Omron E3ZM Series
Model Mô tả Điện áp
E3ZM-D62 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 1 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (860 nm) 12-24V
E3ZM-D62 5M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 1 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (5 m), Infrared LED (860 nm) 12-24V
E3ZM-D67 Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 1 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, M8 connector models, Infrared LED (860 nm) 12-24V
E3ZM-D82 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 1 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (860 nm) 12-24V
E3ZM-D82 5M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 1 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (5 m), Infrared LED (860 nm) 12-24V
E3ZM-D87 Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 1 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, M8 connector models, Infrared LED (860 nm) 12-24V
E3ZM-LS61H 2M BGS reflective (fixed distance), Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 10 to 100 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (650 nm) 12-24V
E3ZM-LS61H 5M BGS reflective (fixed distance), Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 10 to 100 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (5 m), Red LED (650 nm) 12-24V
E3ZM-LS62H 2M BGS reflective (fixed distance), Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 10 to 150 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (660 nm) 12-24V
E3ZM-LS62H 5M BGS reflective (fixed distance), Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 10 to 150 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (5 m), Red LED (660 nm) 12-24V
 

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top