Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

PVC PIPE

Mã sản phẩm:
Tình trạng: Có hàng

Liên hệ
Liên hệ

Features

Unplasticized Polyviny Chloride Pipes
ORDINARY PVC PIPE (VP) JIS K6741 THIN-WALLED PVC PIPE (VU) JIS K6741


Bình luận facebook
Bình luận Form
go top